Elementarne enačbe človeške pozornosti : prispevek k analitiki elementarnega mišljenja