Rezultati raziskovanj
Osnovne in srednje šole konec šolskega leta 1980/81 in ob začetku šolskega leta 1981/82