Statistično gradivo LR Slovenije
Naravno gibanje prebivalstva v L. R. Sloveniji l. 1947 : demografska statistika - zvezek 5