Statistično gradivo LR Slovenije
Pregled kulture in prosvete v letu 1948