Ljubezen in spoštovanje : ljubezen, ki si jo ona najbolj želi : spoštovanje, ki ga on obupno potrebuje