Učni načrt. Poslovna informatika : ekonomska gimnazija : gimnazija : obvezni in izbirni predmet (105, 70, 35 ur)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih