Učni načrt. Športna vzgoja v športnih oddelkih gimnazije : gimnazija : obvezni predmet (735-840 ur), 1.-3. letnik (po 210 ur, 6 ur na teden), 4. letnik (105-210 ur, 3-6 ur na teden) : splošna gimnazija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih