The spatial cognition of Mediterranean in Slovenia : (in)consistency between perception and physical definitions
Prostorsko dojemanje Sredozemlja v Sloveniji = (ne)skladje med dojemanjem in fizčnimi opredelitvami

tab1
1. TXT datoteka (99 kB) Za ogled je potrebna prijava