Evropski jezikovni listovnik: za osnovnošolce v starosti od 6 do 10 let : za osnovnošolce v starosti od 6 do 10 let
European language portfolio = for primary-school learners aged 6 to 10

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih