Rušenje mitov : leposlovne uspešnice v Evropi in Sloveniji
A myth busted = bestselling fiction in Europe and Slovenia