Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih