Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih