Ob desetletnici osvoboditve : pismo Edvarda Kardelja Ivu Ribarju-Loli z dne 12. avgusta 1942