Vpliv prikritega oglaševanja na nakupno vedenje potrošnikov knjig
The impact of hidden advertising on consumers purchase behaviour of books