Valvasorjevi bogenšperški sodelavci : Andrej (Andreas) Trost, Mihael Stangl, Matija Greischer (Grajžar), Jernej Ramschissl, Janez Koch in Peter Mungerstorff v luči novih biografskih spoznanj

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih