Vreme beds and the genesis of the karst caves in them in wider surroudings of Škocjanske jame (Škocjanske jame caves, Slovenia)
Vremske plasti in razvoj kraških jam v teh plasteh v širši okolici Škocjanskih jam

tab1
1. TXT datoteka (22 kB) Za ogled je potrebna prijava