Statistično gradivo LR Slovenije
Oblastni pregledi za leto 1948 - LR Slovenija