Povzetek Vegovega dela Matematična predavanja - četrti zvezek
Abstract of Vega's work Lectures about Mathematics - volume IV