Emergence and flight routes of the lesser horseshoe bats Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) from a church at Ljubljansko barje, central Slovenia
Izletavanje in letalne poti malih podkovnjakov Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) iz cerkve na Ljubljanskem barju, osrednja Slovenija

tab1
1. TXT datoteka (51 kB) Za ogled je potrebna prijava