Statistično gradivo LR Slovenije
Šolstvo prosveta in kultura