Učni načrt. Filozofija : gimnazija : obvezni, izbirni predmet, matura (70, 105, 210 ur) : splošna, klasična, strokovna gimnazija