Statistično gradivo LR Slovenije
PTT in prometna statistika : Statistika PTT, bivšega ministrstva za lokalni promet, "Navoda" in železniškega prometa od osvoboditve do 31.XII.1945