"Vprežna konja, rjava, v najboljših letih, poceni prodam ---" : začetki oglaševanja v ljubljanskem časopisu Laibacher Zeitung

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih