Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih