Jesus Sirah, ali negove bukvice (latinski Ecclesiasticus) : sa vse shlaht ludy, suseb sa kerszhanske hishne ozhete inu matere, vslouenski iesik stolmazhene, sueistu pregledane, inu s'red enim kratkim nuznim regishtrom, sdai peruizh drukane
Jesus Syrach Windisch