Inovacijski projekti 2007-2008 : zbornik strokovnih prispevkov