Učni načrt. Nemščina : gimnazija : obvezni predmet in matura (420 ur), izbirni predmet (140 ur) : splošna, klasična, strokovna gimnazija