Tržne strukture in njihov vpliv na konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter inflacijo