Učni načrt. Izbirni predmet. Gledališče in drama. Választható tantárgy. Színház és dráma : program osnovnošolskega izobraževanja
Tanterv = általános iskola

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih