Zgodovina raziskovanja tekočih kristalov
The history of liquid crystals research