Cipek in Capek : sedem burkastih šal : sto pisanih slik

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih