Cipek in Capek : sedem burkastih šal : sto pisanih slik