Učni načrt. Francoščina : gimnazija : obvezni ali izbirni predmet (420 ur), matura (predvidene dodatne ure) : splošna, klasična, strokovna gimnazija