Urednik in posredniška funkcija v literarnem sistemu
The editor and the mediatory function in a literary system