Učni načrt. Ekonomija : ekonomska gimnazija: obvezni predmet in matura (385 ur), splošna gimnazija: izbirni predmet in matura (280 ur) : ekonomska, splošna gimnazija : gimnazija