Okoljsko poročilo z dodatkom za širitev igrišča za golf v Lipici

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih