Dediščina Vegovega časa
The heritage of Vega's time