Specifičnost rehabilitacije starostnikov
Specifity of the rehabilitation of the elderly