Slovenske večernice za poduk in kratek čas
Miklova Zala : povest iz turških časov
38. zvezek