Statistično gradivo LR Slovenije
Socialna struktura L R Slovenije : demografska statistika - zvezek 6/1 : ocena po stanju na dan 15. marca 1949