Z vzgojo do največje možne sreče ljudstva : nekaj poudarkov iz zgodovine "razsvetljevanja ljudstva" na Slovenskem v 18. in v prvi polovici 19. stoletja

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih