Genealogija mikrozgodovine projekta EMK - Ljubljana 97 : (izpis zgodovine projekta s hkratno napotitvijo na obstoječo dokumentacijo)