Statistično gradivo LR Slovenije
Izmenjava blaga in zunanja trgovina - l 1949