Romantična pesnitev: ob 200. obletnici rojstva Franceta Prešerna : Mednarodni simpozij Obdobja - metode in zvrsti, Ljubljana, 4.-6. december 2000. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 2002 (Obdobja 19)

tab1
1. TXT datoteka (23 kB) Za ogled je potrebna prijava