Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007-2008

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih