Jedert Vodopivec, Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000, 654 strani