Statistično gradivo LR Slovenije
Definitivni rezultati popisa slušateljev univerze, in visokih šol v let. sem. šol. l. 1948/1949 s pregledom razvoja od ustanovitve teh šol : družbena statistika - zvezek 2