Dinamični stohastični model splošnega ravnovesja za analizo ekonomske politike v EMU