Posebnosti jezika in simbolov v Vegovih delih
Special features of language and symbols in Vega's work