Koncert skladb Aleksandra Glazunova in Franca Schuberta : izvaja Tržaški godalni kvartet