Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz opravljanja dejavnosti

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih